KATOWICE - 25 LECIE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

Eucharystią pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego rozpoczęły się w Katowicach obchody 25-lecia Stowarzyszenia

W homilii abp Wiktor Skworc zachęcał do trwania w Bogu, który jest Miłością. Przy ołtarzu był obecny m.in. ks. prał. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

Komentując odczytaną Ewangelię o synu marnotrawnym abp Skworc podkreślił, że „właściwością Boga jest miłość”. – Dlatego w ewangelicznej przypowieści wybrzmiewa pierwsze i najważniejsze przykazanie: diliges: będziesz miłował. To nasze, wasze powołanie i zadanie.

– Miłować każdego bez wyjątku to zadanie, które dotyczy w sposób szczególny Was, którzy z powołania wybraliście zawód niejako z natury swej służący człowiekowi – zauważył metropolita katowicki. Odniósł się także do „Preambuły” Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, w której to znajduje się zdanie: Przyrzekamy otoczyć serdeczną troską każdego człowieka od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Wyraziliście pragnienie stawania się narzędziami Chrystusa w niesieniu pomocy wszystkim bliźnim. Słowami Statutu waszego Stowarzyszenia wyznaczacie wysokie, bo ewangeliczne standardy – dodał.

Arcybiskup odniósł się także do Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorych. Zauważył, że Ojciec Święty „stawia chrześcijanom pracującym w służbie zdrowia wysokie wymagania”. Abp Skworc przypomina, że m.in. jest to postawa bezinteresowności, „która powinna pobudzać przede wszystkim katolickie placówki opieki zdrowotnej”.

Metropolita katowicki za papieżem Franciszkiem przypomina, że postawa bezinteresowności jest „przeciwieństwem wyzysku, niezwracającego uwagi na ludzką godność”. – Wobec łatwo zauważalnych tendencji do komercjalizacji służby zdrowia, patrzenia na pacjenta przez pryzmat wykonania procedury i pieniądza oraz tendencji do zapominania o chorym jako o człowieku, istnieje potrzeba promowania – razem z papieżem Franciszkiem – kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia szerzącego się kultu zysku i odrzucenia – mówił.

Abp Wiktor podziękował również lekarzom za reagowanie na bieżące sprawy. – Niedawno (…) w oświadczeniu przeciw warszawskiej „Deklaracji LGBT+” żądaliście anulowania jej jako programu szkodliwego, groźnego dla zdrowia i życia dzieci. Napisaliście m.in. „Uważamy, że tzw. »standardy WHO«, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich”. „Jesteśmy zobowiązani – jako lekarze i rodzice – do zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów”

Podczas Eucharystii metropolita katowicki pobłogosławił także sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Został na nim przedstawiony wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, gdyż to właśnie na Jasnej Górze zostało zainicjowane Stowarzyszenie. Z drugiej strony sztandaru umieszczono wizerunek patrona lekarzy, św. Łukasza.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich powstało w 1994. Jako cel stawia sobie promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku medycznym oraz nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki.

źródło tekstu i zdjęć: www.archidiecezjakatowicka.pl