Pani Prof. Wanda Półtawska odznaczona

1 kwietnia 2019 roku Pani Prof. Wanda Półtawska została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”.

 

Niedawno (23 marca br.) Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich świętowało 25-lecie istnienia. Jubileusz ten stał się okazją do odznaczenia osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia. Wśród odznaczonych znalazła się Prof. Wanda Półtawska.

Medal „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich” Prof. Wanda Półtawska odebrała 1 kwietnia br. w swoim krakowskim mieszkaniu, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Medal wręczyła jej delegacja w składzie: dr Elżbieta Kortyczko – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, dr Kazimierz Kapera – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (Oddział Małopolski) oraz ks. Łukasz Stawarz – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej.

Chociaż Prof. Wanda Półtawska nigdy nie była członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, doceniono jej zasługi dla całego środowiska medycznego w Polsce. Jak głosi fragment laudacji umieszczony na dyplomie, nagrodę tę Prof. W. Półtawska otrzymała za czytelne świadectwo wiary lekarza katolickiego, za głoszenie prawdy o świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, za promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku lekarskim oraz za wierność szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego.

Podczas spotkania Prof. Półtawska – jak to zwykle czyni przy takich okazjach – dała gościom poruszającą lekcję życia i złożyła świadectwo wiary. Kolejny raz upomniała się o obronę życia ludzkiego i o odważną obecność lekarzy katolickich we wszystkich liczących się w Polsce gremiach. Zaapelowała, by Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich nie ustawało w promowaniu wartości chrześcijańskich i formacji lekarskich sumień oraz by jego członkowie nie bali się dyskutować, mobilizować a nawet upominać parlamentarzystów w kwestiach etycznych.

Pani Profesor przestrzegła lekarzy przed uzurpowaniem sobie prawa do decydowania o losie człowieka. Podkreśliła, że medycyna powinna pełnić rolę służebną wobec życia, a nie nim manipulować i o nim decydować: „Szlachetne zadania medycyny i służby zdrowia są dzisiaj narażone na hańbę. Haniebna jest rola współczesnej medycyny i lekarzy, którzy zamiast stać na straży życia i zdrowia, są na usługach śmierci i diabła. Zaledwie parę dziesiątków lat minęło od decyzji Najwyższego Trybunału Międzynarodowego w Norymberdze, który w oparciu o etykę zawodową Hipokratesa zdecydował, że żadne prawo ludzkie nie może dyktować lekarzowi działań niezgodnych z etyką zawodową, a już całe rzesze lekarzy na całym niemal świecie występują przeciwko życiu. To hańba!” – powiedziała Prof. Półtawska.

Na zakończenie spotkania goście otrzymali najnowszą książkę Prof. Wandy Półtawskiej pt. „Lekarzu, ulecz sam siebie! Wybrane artykuły i wykłady”, wydaną nakładem Edycji Świętego Pawła.

_____________________________

Wanda Półtawska wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przyczyniła się do powstania Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym i kierowała nim przez 33 lata, szkoląc młode małżeństwa, narzeczonych oraz kapłanów. W latach 1941-1945 była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Mimo podeszłego wieku (97 lat) i wielu dolegliwości nadal prowadzi poradnię życia rodzinnego, spotyka się z młodzieżą w szkołach oraz służy radą i upomnieniem środowisku medycznemu.

źródło zdjęć i tekstu: apchor.pl