Odeszła do Pana Droga Pani Profesor +Jadwiga Nowicka

W-ce Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich kadencji 2014-2018 odeszła do Pana po ciężkiej i długiej chorobie dnia 06.05.2019 we Wrocławiu. Pogrzeb planowany jest na dzień 18 maja br. we Wrocławiu.

Łączymy się w modlitwie za naszą Drogą Zmarłą Koleżankę.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci na wieki wieków. Amen