Po Międzynarodowym Kongresie "NAUKA W SŁUŻBIE ŻYCIU" w Rzeszowie 21-22.06.2019

Bogdan Chazan

Po Kongresie

 

Półtora roku temu w gronie trzech osób, którzy później utworzyli w Rzeszowie Fundację „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny powstał pomysł  aby w Rzeszowie zorganizować konferencję na temat obrony życia. Byli to radni Sejmiku Podkarpackiego Jacek Kotula i Bogdan Romaniuk oraz ja. Jednym z celów Fundacji było kontynuowanie działalności Fundacji MaterCare Polska. 

Realizację tego pomysłu umożliwiło poparcie Marszałka Województwa pana Władysława Ortyla oraz wicemarszałków a zwłaszcza pana Stanisława Kruczka. Do grupy inicjatywnej dołączył się Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Pan Damian Brud, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej wziął na siebie wraz z zespołem sprawy organizacyjne, ja byłem odpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji. 

Jesienią ubiegłego roku przyjechał do Rzeszowa z Kanady prof. Robert Walley, dyrektor wykonawczy organizacji ginekologów katolickich MaterCare International, która stała się, podobnie jak Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich  partnerem planowanej konferencji. Organizatorów konferencji  oraz Pana Profesora przyjął ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ksiądz biskup Jan Wątroba i udzielił swojego błogosławieństwa. Błogosławieństwa i wsparcia udzielił też ksiądz biskup Adam Szal Metropolita Przemyski.

Ustaliliśmy termin, jako miejsce wybraliśmy Filharmonię Podkarpacką. Ma ona dwie sale większą, koncertową i mniejszą, kameralną. Mieliśmy zdecydować później, którą wybierzemy w zależności od liczby osób, które będą chciały przyjść na konferencję. Razem z panią profesor Dorotą Darmochwał Kolarz z kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego zacząłem przymierzać się do merytorycznego programu. 

Ponieważ udało się zaangażować sporą liczbę wykładowców zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym wielu profesorów zdecydowaliśmy się na to, by w tytule „Nauka w Służbie Życiu”  podkreślić naukowy charakter konferencji . Osoby znane ze swojego dorobku naukowego w wielu dziedzinach nauki odnoszących się do ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia nie odmawiały udziału. Otrzymałem dodatkowe propozycje przyjazdu do Rzeszowa z zagranicy i kraju ze strony naukowców i przedstawicieli środowisk „pro life”. Program konferencji, początkowo dość skromy rozrósł się do 37 wykładów. Zapowiedzieli przyjazd wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Litwy, Słowacji, Republiki Czeskiej, Ukrainy, Węgier Rumunii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch. Australii i Nowej Zelandii. Zaczęliśmy naszą konferencję nazywać kongresem.    

Termin Kongresu był i dobry i zły jednocześnie. Dobry, bo przed i po Kongresie planowane były już wcześniej ważne wydarzenia i gości z kraju i z zagranicy mogli w nich uczestniczyć. Zły, bo wypadła podczas sesji egzaminacyjnej studentów a długi weekend zachęcał do wyjazdu z miasta. Wybraliśmy salę koncertową bo przyjazd zapowiedziało prawie  500 uczestników z Polski i Ukrainy.

We czwartek, święto Bożego Ciała spora liczba wykładowców i gości Kongresu uczestniczyła w Mszy Świętej a potem w procesji po ulicach miasta. Po południu znaleźli się wśród, jak oceniano 50 tysięcy ludzi, którzy przyszli na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Zostaliśmy dostrzeżeni i zaproszeni do honorowych miejsc, za co dziękujemy Organizatorom. Z zachwytem opowiadali później o pięknej muzyce i atmosferze koncertu.

Kongres zaczął się Mszą Świętą, którą w kościele farnym odprawił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, senior archidiecezji przemyskiej. W homilii poruszył problem relacji pomiędzy prawem Bożym i prawem stanowionym. Sala Filharmonii była pełna, rzeczywiście przyszło ponad 500 osób, lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, nauczycieli, psychologów, studentów, pracowników organizacji pozarządowych, poradni rodzinnych, księży. W sesji inauguracyjnej prof. Robert Walley mówił o wartości macierzyństwa we współczesnym świecie a ks. Profesor Tadeusz Biesaga z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie w Krakowie o eugenice w propozycjach legalizacji prawa.  Sesje trwały do godziny 19.00, tematami kolejnych sesji były niepowodzenia prokreacji, hospicja perinatalne, zaburzenia płodności i sposoby ich przezwyciężania w zgodzie z moralnością chrześcijańską, zabierali  głos przedstawiciele instytucji organizacji pozarządowych zajmujących się obroną życia. Dawała się odczuć troskliwa opieka wolontariuszy. 

Następnego dnia porannej Mszy Św. przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba, ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Był to dzień wspomnienia św. Tomasz Morusa, który broniąc sumienia poniósł męczeńską śmierć. Problemów sumienia dotyczyła też homilia. Potem sesje w Filharmonii, znowu do wieczora, o poradnictwie rodzinnym, marksizmie kulturowym, świętości i godności ludzkiego życia i o etyce katolickiej w praktyce medycznej, o sumieniu lekarza i pacjenta. Ludzi było nieco mniej niż pierwszego dnia ale nadal dużo. 

Przygotowany został projekt końcowej deklaracji kongresu, który będzie jeszcze konsultowany wśród uczestników. Podkreślali oni dobrą atmosferę na Sali wykładowej i w kuluarach, poczucie jedności we wspólnym celu: obronie ludzkiego życia. Pytali o następny Kongres. 

Następnego dnia braliśmy udział w Marszu dla Życia i Rodziny. 

Była to bardzo ciekawa i owocna konferencja, jesteśmy dumni i szczęśliwi, że do niej doszło. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się  do jej zorganizowania i przeprowadzenia. Dziękujemy Podkarpaciu za gościnność.

A przede wszystkim dziękujemy Dobremu Bogu.