ŚWIATOWE TOWARZYSTWO MEDYCZNE PRZECIWKO EUTANAZJI I WSPOMAGANEMU SAMOBÓJSTWU

Światowe Towarzystwo Medyczne, największa na świecie organizacja lekarska, zdecydowanie sprzeciwiło się eutanazji i wspomaganemu samobójstwu. Na swym 70. zgromadzeniu generalnym w Tbilisi potwierdziło swe poparcie dla „zasad etyki medycznej i najwyższy szacunek, jaki należy zachowywać dla ludzkiego życia”.

Organizacja zdefiniowała eutanazję jako „umyślne podanie przez lekarza substancji powodującej śmierć” albo „wykonanie zabiegu mającego spowodować śmierć pacjenta posiadającego zdolność podejmowania decyzji na jego dobrowolną prośbę”.

Z kolei za wspomagane samobójstwo uznała przypadek, gdy „na dobrowolną prośbę pacjenta posiadającego zdolność podejmowania decyzji lekarz umyślnie umożliwia pacjentowi położenie kresu swemu życiu przepisując lub dostarczając substancje medyczne z zamiarem doprowadzenia do śmierci”.

Żaden lekarz nie powinien być zmuszany do udziału w eutanazji lub wspomaganym samobójstwie, ani też zobowiązany do podejmowania decyzji do nich się odnoszących – głosi oświadczenie Towarzystwa.

Jednocześnie podkreśla ono, że „lekarz szanujący podstawowe prawo pacjenta do odmowy leczenia nie działa nieetycznie, gdy odstępuje od niechcianej opieki [zdrowotnej] lub ją wstrzymuje, nawet jeśli uszanowanie takiego życzenia skutkowałoby śmiercią pacjenta”.

70. zgromadzenie ogólne Światowego Towarzystwa Medycznego odbywało się w stolicy Gruzji w dniach 23-26 października. Organizacja ta reprezentuje 113 krajowych towarzystw medycznych, do których należy ponad 10 milionów lekarzy.

Źródło: KAI

RoM