Dzień Świętości Życia - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Gorąco zachęcamy i prosimy, otoczmy modlitwą, ratujmy poczęte dzieci! 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją.

Polega na odmawianiu jednej dziesiątki różańca świętego każdego dnia przez 9 miesięcy z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy codziennej w intencji tego dziecka.

Modlitwa codzienna:

"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen."

Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku przeciwstawią się temu wielkiemu złu jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

Drugim, ważnym wymiarem tej wspaniałej modlitwy jest powierzenie Bogu zagrożonego życia będącego konsekwencją różnych uwarunkowań zdrowotnych oraz rodziców borykających się z trudnościami związanymi z jego przyjęciem.

 

Co trzeba wiedzieć o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

– Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci pod opieką rodziców, w tym osoby żyjące w niesakramentalnym związku.

– Duchową Adopcję można podjąć wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

– Duchową Adopcję można podjąć wszędzie, ale za każdym razem należy złożyć przyrzeczenie. Zaleca się jednak uroczystą formuję ze względu na wagę i znaczenie tej modlitwy.

– Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest grzechem.

– Długa przerwa (miesiąc dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. Świadome zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia jest grzechem.