Papież: zdradzony i opuszczony Jezus bierze na Siebie nasze zło

„To nie człowiek służy Bogu, ale Bóg człowiekowi i służy nam bezinteresownie, bo pierwszy nas umiłował” – powiedział Papież w homilii wygłoszonej na Mszy w Niedzielę Palmową. Liturgię sprawował w pustej bazylice św. Piotra w obecności kilku ceremoniarzy i liturgicznej służby ołtarza. 

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Franciszek podkreślił, że  Jezus służy człowiekowi oddając za niego swe życie. Bierze na siebie całe nasze zło, aby nas zbawić. A Bóg nie odbiera mu Jego poświęcenia, ale podtrzymuje Go w cierpieniu, aby nasze zło zostało pokonane dobrem i przeniknięte zostało na wskroś miłością. W swoim oddaniu człowiekowi Jezus doświadczył zdrady i opuszczenia.

Jezus uzdrawia nas biorąc na Siebie nasze niewierności.......

  Papież przypomniał słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Podkreślił, że w nich Jezus zanosi Bogu w modlitwie najskrajniejszą rozpacz. A wszystko po to, aby nam służyć.

Nie lękaj się, nie jesteś sam.........   

Franciszek zaznaczył, że naszą odpowiedzią na służbę Jezusa winna być miłość Boga i bliźniego. „Przed Bogiem, który służy nam do tego stopnia, że daje życie, prośmy o łaskę, by żyć, aby służyć. Spróbujmy nawiązać kontakt z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są sami i w potrzebie” – podkreślił Papież

źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-04/papiez-franciszek-nied...