Hosanna Synowi Dawida!

Mt 21,9

«Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach!»

Hosanna oznacza podziw wobec wspaniałości, ale i wołanie o pomoc.

Czy nie musimy wołać o ratunek Tego, który jest nadzieją całej ludzkości i jedyną drogą życia i siłą do osiągnięcia wieczności?

Ten dzień ma być w naszym życiu religijnym wyznaniem zdumienia i zaufania.

Niech w prywatnej modlitwie ożyje uwielbienie codziennie przeżywanej tajemnicy powołania.

Niechaj w słowa wmiesza się podziw, szacunek, cześć oddania tajemnicy tygodnia, który nadchodzi.

Boże naucz nas wielbić Ciebie, wysławiać, wychwalać, jak to potrafią święci i ci szczęśliwi, którzy Cię rozpoznali.

 

U początku Wielkiego Tygodnia z serca życzę Wam Kochani i sobie

Miłości - Wielkiego Czwartku

Wiary - Wielkiego Piątku

Nadziei - Wielkiej Soboty

Radości - Wielkiej Niedzieli

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Elżbieta Kortyczko