Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Papieskie przesłanie do pielęgniarek: dziękuję za waszą służbę ludzkości!

Światowy kryzys zdrowia, spowodowany pandemią koronawirusa, sprawił, że na nowo odkryliśmy fundamentalne znaczenie pracowników służby zdrowia. Papież Franciszek pisze o tym w specjalnym przesłaniu z okazji przypadającego 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, w kontekście Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia. Służbom medycznym Ojciec Święty dziękuje za ofiarną służbę na rzecz ludzkości. Apeluje też do szefów państw na całym świecie o inwestowanie w służbę zdrowia i zapewnienie personelowi godnych warunków pracy. 

Beata Zajączkowska – Watykan

Papież podkreśla, że w czasie pandemii codziennie widzimy świadectwo odwagi i poświęcenia pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z profesjonalizmem, poświęceniem, poczuciem odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagają osobom dotkniętym wirusem, narażając nawet własne zdrowie. Dowodzi tego fakt, że duża liczba pracowników służby zdrowia zmarła, wiernie wypełniając swą służbę. „Modlę się za nich – Pan zna imię każdej i każdego – i za wszystkie ofiary tej epidemii. Niech Zmartwychwstały Pan da każdemu światło raju, a ich rodzinom pocieszenie wiary” – pisze Franciszek. Przypomina, że pielęgniarki zawsze odgrywały główną rolę w opiece zdrowotnej.Ich pracę nazywa szczególnym powołaniem do „bycia dobrymi Samarytanami, którzy biorą odpowiedzialność za życie i za rany bliźniego”. Wskazuje, że ci „stróże i słudzy życia, stosując niezbędne terapie, zaszczepiają odwagę, nadzieję i zaufanie”.

Franciszek podkreśla, że profesjonalizmem pielęgniarek i pielęgniarzy, kieruje odpowiedzialność moralna, która hartuje się w kontakcie z chorymi. „Pielęgnując kobiety i mężczyzn, dzieci i starców w każdej fazie ich życia, od narodzin po śmierć, nieustannie słuchacie, nastawieni na to, by zrozumieć, jakie są potrzeby danego chorego w fazie, w jakiej się znajduje. Ze względu na szczególny charakter każdej sytuacji w istocie nigdy nie wystarcza postępować według protokołu, lecz potrzebny jest ciągły – i uciążliwy! – wysiłek rozeznawania i poświęcania uwagi każdej osobie” – pisze Franciszek. Podkreśla, że przez swe oddanie pielęgniarki i położne należą do „świętych z sąsiedztwa”. „Jesteście obrazem Kościoła - «szpitala polowego», który stale wypełnia misję Jezusa Chrystusa, będącego blisko i uzdrawiającego osoby cierpiące z powodu wszelkiego rodzaju zła i pochylającego się, by umyć nogi swoim uczniom” – pisze Ojciec Święty, dziękując za ich służbę dla ludzkości.

Franciszek zaznacza, że w wielu krajach pandemia uwypukliła również liczne braki w poziomie opieki zdrowotnej. Stąd apel Papieża do szefów państw na całym świecie oinwestowanie w zdrowie jako pierwszorzędne dobro wspólne, umacniając placówki i zatrudniając większą liczbę pielęgniarek, aby zapewnić każdemu odpowiednią opiekę, z poszanowaniem godności każdej osoby. Ojciec Święty podkreśla, że pielęgniarze i pielęgniarki, jak również położne, mają prawo i zasługują na to, aby byli bardziej doceniani i mieli dobre i godne warunki pracy. „Drodzy pielęgniarze, drogie pielęgniarki i położne, niech ta rocznica postawi godność waszej pracy w centrum uwagi, z korzyścią dla zdrowia całego społeczeństwa” – pisze Papież w przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek.

źródło: Vatican News