Epokowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej chroniący życie

Dzień 22 października 2020 roku wpisał się w światową historię cywilizacji życia.

Tegoż dnia Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że zabijanie dzieci ze względów eugenicznych jest niezgodne z Konstytucją.

Dziękujemy Sędziom Trybunału za odwagę i doniosłą, epokową decyzję! 

Chwalimy Boga na Wysokości! 

Każda istota ludzka ma nieodłączną godność osoby, a jakość życia nie definiuje człowieczeństwa, co podkreśla wspomniane orzeczenie Trybunału. 

22 października jest dniem liturgicznego wspomnienia Świętego Jana Pawła II Wielkiego, Papieża Cywilizacji Życia, który zostawił nam nieocenione dziedzictwo Ewangelii Życia. 

Dziękujemy Tobie Święty Janie Pawle za Twoje wstawiennictwo u Boga!

Jesteśmy sługami życia.

Papież woła do nas: "Nie lękajcie się!"

Bóg mówi: " wystarczy ci mojej łaski" (2Kor 12,9)