Dzwon "Głos Nienarodzonych" zabrzmiał w stolicy Polski

Wysłuchana modlitwa

Miesiąc temu Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił na Placu Świętego Piotra w Rzymie dzwon „Głos Nienarodzonych” odlany w Przemyślu z inicjatywy rzeszowskiej fundacji „Życiu Tak Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny” wyrażając nadzieję, że głos tego dzwonu będzie budził sumienia stanowiących prawo. Dzwon będzie „podróżował” po Polsce towarzysząc wydarzeniom związanym z obroną życia. Na stałe został umieszczony w Parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. 

W dniu 21 października 2020 roku obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II w związku z rocznicą objęcia przez Niego Rzymskiego Pontyfikatu. Z tej okazji, oraz wobec mającego się odbyć w następnym dniu posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, który miał rozpatrzyć wniosek grupy posłów o stwierdzenie niezgodności aborcji eugenicznej z polską Konstytucją, w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Warszawie, przy grobie błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się Msza Święta. Ustaliliśmy przedtem, że w tym dniu, bardzo ważnym dla obrony życia ludzkiego w Polsce a być może na całym świecie i w tym miejscu, gdzie znajduje się grób Błogosławionego dzwon zabije po raz pierwszy w Polsce.  

Na wspólne modlitwy, by Bóg wpłynął na umysły i serca sędziów Trybunału zaprosiliśmy organizacje i osoby zaangażowane w obronę życia od momentu poczęcia. Po Mszy Św. ks. dr Marcin Szczerbiński duszpasterz rodzin Warszawskiej Archidiecezji wygłosił homilię w której mówił o księdzu Popiełuszce jako niestrudzonym obrońcy życia. Przypomniał, że słowa tego Księdza „Życie ludzkie zaczyna się pod sercem matki” są umieszczone na powierzchni dzwonu. Po Mszy św. i odmówieniu różańca wyszliśmy przed kościół, gdzie ustawiony został dzwon „Głos Nienarodzonych”. Prof. Bogdan Chazan prezes Fundacji oraz Bogdan Romaniuk, wiceprezes, inicjator budowy dzwonu przywitali zebranych, między innymi szczególnie gorąco panią dr Elżbietę Kortyczko, prezesa Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, która przyjechała na uroczystość z Katowic. Każdy z obecnych kolejno podchodził do dzwonu i weń uderzał, uprzedzony przedtem, że uderzenie w ten dzwon oznacza zobowiązanie do obrony ludzkiego życia do końca własnego.  

Nasza modlitwa, zanoszona przed tron Wszechmogącego Boga, na dźwiękach dzwonu „Głos Nienarodzonych” o to, by niewinne, chore dzieci, którym nie dane było jeszcze się urodzić, nie były już zabijane w naszym kraju została wysłuchana. Trybunał Konstytucyjny uchwalił następnego dnia, że przesłanka eugeniczna w ustawie aborcyjnej nie jest zgodna z Konstytucją. 

Wierzymy, że stało się to za przyczyną naszych dwóch wielkich Rodaków, których wspomnienie w przedziwny sposób splotło się z historyczną decyzją Trybunału.

24 października 2020 r. 

Autor tekstu: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan