PATRONALNE ŚWIĘTO SŁUŻBY ZDROWIA- ŚW. ŁUKASZA W 2020 ROKU

Dnia 24 października 2020 r. grupa lekarzy i pracowników dolnośląskiej służby zdrowia pod przewodnictwem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich spotkała się, by uczcić swojego Patrona – św. Łukasza.

Obchodzone od lat Łukaszowe święto gromadziło w katedrze na Mszy św. wielu pracowników Służby Zdrowia. Następnie odbywały się w auli PWT zazwyczaj ciekawe sesje naukowe, zakończone koncertem i agapą. Były to zawsze miłe chwile spotkań.

W roku bieżącym, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – pandemię korona-wirusa i związane z tym ogromne obciążenie personelu medycznego, uroczystość miała charakter symboliczny, ograniczony do uczestnictwa we Mszy św. z udziałem zaledwie kilkunastu osób, z udziałem Przewodniczącego DIL dr Pawła Wróblewskiego .

Koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. dr Marcina Kołodzieja, Asystenta kościelnego KSLP, z udziałem Archidiecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia i kapelana Szpitala Uniwersyteckiego ks. prałata Kazimierza Sroki – sprawowana była w kościele pw. św. Franciszkaz Asyżu. On to witając zebranych w kościele , nawiązał do postaci św. Łukasza, św. Jadwigi Śląskiej, patronki wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz św. Andrzeja Świerada, pierwszego kanonizowanego polskiego świętego , uznawanego jednocześnie za pierwszego świętego uzdrowiciela .

Przed Mszą św. nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Świerada oraz jego ucznia św. Benedykta przez prezes Oddziału Dolnośląskiego KSLP prof. dr hab. Ludwikę Sadowską i w-ce prezes dr n. med. Grażynę Słopecką- Borejko .Następnie wdowa po ofiarodawcy Relikwi dr Krystyna Świderska wraz z córką Marią , w imieniu swojego męża śp. prof. dr hab. Gerwazego Świderskiego, wielkiego czciciela Świętego i inicjatora oraz sponsora wielu dzieł i pamiątek Jemu poświęconych, złożyła ten dar na ręce ks. dr Marcina Kołodzieja. Piękny relikwiarz ufundowany został przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i ks. Marcina . Prof. Ludwika Sadowska w krótkich słowach wyraziła nadzieję, że św. Andrzej będzie kolejnym wspierającym patronem i opiekunem Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Podała jednocześnie, że Jego relikwie złożone czasowo w kościele św. Franciszka, zostaną w odpowiednim czasie umieszczone w kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego. Swoje wystąpienie zakończyła wezwaniem: św. Andrzeju Świeradzie , módl się za nami!

Homilię wygłosił ks. dr Marcin Kołodziej . Podkreślił wielką wartość i znaczenie dla chrześcijanina uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii. Zwrócił uwagę jednocześnie, że my jako katolicy jesteśmy zbyt mało dojrzali w wierze. A Bóg daje nam ciągle szanse rozwoju na różne sposoby. Nasze braki w dojrzałości w wierze przekładają się łatwo na liczne pokusy, które sieją w życiu zamęt. Istnieje potrzeba zbliżania się do Jezusa, właśnie w częstym przeżywaniu Eucharystii. Pozwoli to lepiej służyć zdrowiu i życiu zwłaszcza chorego człowieka, by mógł on dojrzeć w nas miłosiernego Samarytanina. Nawiązał do postaci św. Andrzeja Świerada, który we wszystkim słuchał Boga, pełniąc Jego wolę. Święty ma być przykładem dla wszystkich pracowników służby zdrowia, mimo niekiedy trudnych sytuacji w działaniu, nierzadko pomówień i oszczerstw. Mamy słuchać głosu Boga. Nie pozwólmy dać się miotać burzliwymi falami otaczającego świata. Mamy trwać przy Chrystusie, przylgnąć do Niego, nie ustawać w modlitwie. Św. Andrzej Świerad był pustelnikiem . Miejmy nadzieję , że Kaplica Szpitala Uniwersyteckiego , gdzie ostatecznie znajdować się będą te relikwie , będzie taką pustelnią , miejscem wyciszenia i modlitwy dla utrudzonych lekarzy , pielęgniarek , pracowników służby zdrowia oraz pacjentów .

W modlitwie wiernych modliliśmy się za: Kościół św., papieża i biskupów świata, za pracowników Służby Zdrowia, za osoby chore i cierpiące, za kapelanów w placówkach medycznych, za stanowiących prawa, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, w intencji oddalenia pandemii, za zmarłych oraz za nas samych byśmy w swoim działaniu mogli zawsze dojrzeć w chorym cierpiącego Chrystusa.

Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem relikwiami św. Andrzeja Świerada.

ADS i GSB