Narodzenie Pańskie 2020

Pan Bóg zszedł na ziemię, Bóg z nami!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Elżbieta Kortyczko