Prof. Bogdan Chazan wiceprezydentem FEAMC!

Z serca gratulujemy naszemu Drogiemu Panu Profesorowi wyboru na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (Rzym, 25 września 2021).

Z wdzięcznością dziękujemy za godne reprezentowanie naszego KSLP na arenie europejskiej i międzynarodowej. 

To wielki zaszczyt dla naszego polskiego środowiska lekarzy katolickich, ale też wyzwanie, misja, abyśmy w ofiarnej służbie życiu i zdrowiu każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci nie zaniedbywali formacji sumień, gorliwie zabiegali o godność pacjenta i lekarza, chronili rodziny, byli blisko chorego, ale przede wszystkim - abyśmy słuchali Pana Boga i przestrzegali Jego praw i nakazów, którymi w swojej Ojcowskiej Miłości nas obdarowuje. 

Drogi Profesorze Bogdanie, niech Pan Bóg będzie z Tobą. 

 

Poniżej relacja Pana Profesora z pobytu w Rzymie:

 

Prof. Bogdan Chazan

Zastępca Prezesa Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia  Lekarzy  Polskich. 

Sprawozdanie

z wyjazdu do Rzymu w dniach 24 – 29 września 2021 roku

Mój wyjazd łączył się z zaproszeniem, jakie członkowie Zarządu Głównego KSLP otrzymali od kierownictw dwóch katolickich organizacji lekarskich: Europejskiej i Światowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (FEAMC i FIAMC) do wzięcia udziału w zebraniach ich Kolegiów (boards). Pani Prezes dr Elżbieta Kortyczko upoważniła mnie do reprezentowania KSLP podczas tych dwóch zebrań. 

Zebranie FEAMC odbyło się w dniu 25 września w Casa La Salle. Wzięło w nim udział 15 przedstawicieli zarządu oraz delegaci towarzystw krajowych.  Przewodniczył prezydent, adj. prof. Vincenzo Defilippis z Włoch. Poruszano wiele spraw natury organizacyjnej w tym finansowe. Dyskutowaliśmy też na temat czasu i miejsca kongresu FEAMC planowanego na przyszły rok. Brany był pod uwagę Budapeszt, Barcelona, Rzym, Kraków. Ostatecznie ustalono, że kongres odbędzie się Neapolu w dniach 27 – 28 maja 2022 roku. Szybki pociąg umożliwia dojazd z Rzymu w krótkim czasie. Odbyły się wybory zarządu. Prezydentem został wybrany na drugą kadencję adj. prof. Vincenzo Defilippis, pierwszym viceprezydentem prof. Jozef Glasa ze Słowacji, Sekretarzem Generalnym prof. Frans van Ittersum z Holandii, skarbnikiem dr Diego Cunha e Sa z Hiszpanii. Wybrano też viceprezydentów: dr Dermott Kearney z Wielkiej Brytanii, dr Ilona Aleksiuniene z Litwy, prof. Nadiya Helner z Ukrainy i mnie. 

Zebranie FIAMC odbyło się w dniu 28 września w sali Agostiniani. Przewodniczył prezydent prof. Bernard Ars. Omawiano przede wszystkim sprawę kongresu planowanego w Rzymie w Sali Agostiniani w dniach 15 – 17 września 2022 roku. Jego temat to: „Medicine: reparative or transformative? The mission of Catholic physicians”. Otrzymałem zaproszenie do wygłoszenia wykładu na tym kongresie. Jedenasta konferencja MaterCare International odbędzie się w dniach poprzedzających, tj. 13 – 14 września 2022 roku w położonym tuż obok Instituto Maria Sanctissima Bambina. Ustaliliśmy zasady współpracy MCI i FIAMC w organizacji obu spotkań, m. in. wspólną audiencję papieską. Wiele zależy ostatecznie od pandemii Covid, bierzemy też pod uwagę konferencje online lub hybrydowe. 

 

Dnia 2 października 2021 r.