MODLITWA RÓŻAŃCOWA LEKARZY 2021/2022

(zmiana tajemnic 07.10.2021)

 

 

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie - Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30) – Oddział Podkarpacki 

II. Nawiedzenie - A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43) – Oddział Podlaski 

III. Narodzenie - „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”  (Łk 2,12) – Oddział Pomorski 

IV. Ofiarowanie - „Przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu” (Łk 2,22) - Sekcja Ginekologiczno-Położnicza 

V. Odnalezienie - „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” (Łk 2,49) -Oddział Śląski

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa - „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17) - Oddział Świętokrzyski

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie - „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11) - Oddział Toruń

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia - „Głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35) - Oddział Wielkopolski

IV. Przemienienie na Górze Tabor - „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17,2) – Oddział Zachodniopomorski 

V. Ustanowienie Eucharystii - „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22,19) - Oddział Zamojski 

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu - „Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze mną!” (Mt 26,38) - Oddział Ziemi Radomskiej

 II. Biczowanie - „Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować” (J 19,1) - Koło Ziemi Sanockiej

III. Cierniem ukoronowanie - „A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym” (J 19,2) - Oddział Brzeski

IV. Dźwiganie krzyża - „On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota" (J 19,17) - Oddział Częstochowski

V. Śmierć na krzyżu - Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23,46) – Oddział Dolnośląski

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie – Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana” (J 20,18) - Oddział Lubelski

II. Wniebowstąpienie - „[Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1,9) - Oddział Lubuski

III. Zesłanie Ducha Świętego - „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4) - Oddział Łódzki

IV. Wniebowzięcie - „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała" (Rz 8,11) - Oddział Małopolski

V. Ukoronowanie - „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1) - Oddział Mazowiecki