Nowe władze KSLP

Dnia 21 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Wybrano nowe władze w następującym składzie:

Zarząd Główny

Prezes – dr n. med. Elżbieta Kortyczko,

Wiceprezes – prof. dr hab. n. med. Alina Midro,

Wiceprezes – prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan,

Sekretarz – lek. med. Barbara Kopczyńska,

Skarbnik – lek. med. Anna Mroczek-Bielobradek,

Członek – dr n. med. Wanda Terlecka,

Członek – dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk,

Członek – dr n. med. Piotr Garbocz,

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr n. med. Grażyna Słopecka-Borejko,

Członek – dr n. med. Cezary Jurko,

Członek – dr n. med. Janusz Dubejko,

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

Członek – lek. med. Danuta Nita

Członek – dr n. med. Karol Biskupek

Członek – dr hab. n. med. Maciej Cymerys

Członek – dr n. med. Jan Iwaszczyszyn

 

Adres do korespondencji Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich :
ul. Szpitalna 24, 41-500 Chorzów

Adres siedziby Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich:
Aleja NMP 54, 42-200 Częstochowa

Księgowa – Matylda Łuczak,

 

Więcej na http://www.niedziela.pl/artykul/35106/Nowe-wladze-Katolickiego-Stowarzys...