Historia

Zebranie założycielskie KSLP odbyło się podczas II Światowego Dnia Chorego obchodzonego w Polsce na Jasnej Górze 11 lutego 1994 roku, w obecności znakomitego Gościa Kardynała Fiorenzo Angeliniego, ówczesnego Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 4 maja 1994 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pod nr 2283 uzyskując tym samym osobowość prawną. Pierwszym Prezesem został wybrany dr med. Kazimierz Kapera. Asystentem Kościelnym jest ksiądz prof. dr hab. Stanisław Warzeszak. Z ramienia Episkopatu Polski patronuje nam J.E.Bp Stefan Regmunt , ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowski.

Jesteśmy sfederowani z innymi organizacjami państwowymi lekarzy, w 1998 roku przyjęto nas do Międzynarodowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (International  Federation of Catholic Medical Assotiations – FIAMC ). Od 2000 roku KSLP jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (FEAMC – Federation Europeenne des Associationes de Medicins Catholiques). Od roku 2008 stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. We wrześniu 2008 roku odbył się w Gdańsku XI Kongres FEAMC (www.feamc2008.org) . Mamy status obserwatora w Krajowej Radzie Katolików Świeckich i w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

Zarząd Główny Stowarzyszenia

I kadencja (1994-1997)

Prezes - dr med. Kazimierz Kapera
Wiceprezes – dr Jan Podgórski
Sekretarz - dr Maria Smereczyńska
Skarbnik – dr n. med. Zenon Rudzki

Członkowie

Dr Anna Gręziak
Dr med. Helena Gulanowska
Dr Barbara Frączak
Dr Ryszard Rudziński
Dr Janusz Skowronek

II i III kadencja (1997-2002)

Prezes - dr med. Marek Kośmicki
Wiceprezes - dr med. Antoni Marcinek
Sekretarz - dr med. Rafał Michalik
Skarbnik – dr med. Anna Gręziak

Członkowie

prof. dr hab. Tadeusz Chruściel
dr med. Janusz Skowronek (od 2000 dr Maciej Cymerys)
dr Krzysztof Musiałek

IV kadencja IV (2002-2006)

Prezes – dr Anna Gręziak
Wiceprezes – doc. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
Sekretarz – prof. zwycz. dr med., dr h.c. Tadeusz Chruściel
Skarbnik – dr n. med. Ryszard Piłasiewicz

Członkowie

dr n. med. Maciej Cymerys
prof. zwycz. dr hab. med. Ludwika Sadowska
dr Józef Bronisław Szymczyk
prof. zwycz. dr hab. med. Tadeusz Wencel
dr n. med. Wojciech Żebrowski

V kadencja (2006-2010)

Prezes – dr Anna Gręziak
Wiceprezes – prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
Sekretarz - dr Hanna Wujkowska
Skarbnik – dr n. med. Ryszard Piłasiewicz

Członkowie

prof. zwycz. dr med., dr h.c. Tadeusz Chruściel
dr n. med. Maciej Cymerys
prof. zwycz. dr hab. med. Ludwika Sadowska
dr Ewa Nowakowska
dr n. med. Wojciech Żebrowski

Główna Komisja Rewizyjna kadencja 2006-2010

dr Stanisław Schneider – przewodniczący
dr Józef Szymczyk
dr Halina Mędrek

Sąd Koleżeński kadencja 2006-2010
dr Janusz Dubejko
prof. Tadeusz Wencel
dr Jerzy Wyka
prof. Sobczyński Józef
dr Wanda Terlecka

VI kadencja (2010-2014)

Prezes – dr n. med. Wanda Terlecka
Wiceprezes – prof. dr hab. Grażyna Świątecka
Sekretar – dr n. med. Karol Biskupek
Skarbnik – dr n. med.  Janusz Dubejko

Członkowie

dr n. med. – Krystyna Borowiec
dr  Elżbieta Szałkowska
dr n. med. – Elżbieta Kortyczko

Główna Komisja Rewizyjna kadencja 2010-2014

dr n. med. – Grażyna Słopecka – Borejko
dr n. med. – Ryżard Piłasiewicz ( zm. 09 2012 )
dr n. med. – Józef Szymczyk

Sąd Koleżeński kadencja 2010-2014

dr n. med. – Stanisław Sznajder
dr n. med. – tomasz Garczyński
dr n. med. – Kazimierz Kapera
prof. dr hab. – Andrzej Kwolek
prof. dr hab. – Jerzy Jurkiewicz