NIEUSTAJĄCA MODLITWA RÓŻAŃCOWA Lekarzy Polskich 2017/2018

NIEUSTAJĄCA MODLITWA RÓŻAŃCOWA Lekarzy Polskich 2017/2018

1. Oddział Śląski
Tajemnica pierwsza części radosnej Zwiastowanie N.M.P

2. Oddział Świętokrzyski
Tajemnica druga radosna Nawiedzenie świętej Elżbiety

3. Oddział Wielkopolski
Tajemnica trzecia radosna Narodzenie Pana Jezusa

4. Oddział Zachodniopomorski
Tajemnica czwarta radosna Ofiarowanie Pana Jezusa

5. Dr Olaf Czerniawski
Tajemnica piąta radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

6. Dr Karol Biskupek
Tajemnica pierwsza części bolesnej Modlitwa w Ogrójcu

7. Oddział Brzesko
Tajemnica druga bolesna Biczowanie Pana Jezusa

8. Oddział Częstochowski
Tajemnica trzecia bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

9. Oddział Dolnośląski
Tajemnica czwarta bolesna Dźwiganie krzyża

10. Oddział Kujawsko-Pomorski
Tajemnica piąta bolesna Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

11 Koło Toruń
Tajemnica pierwsza części chwalebnej Zmartwychwstanie Pana Jezusa

12. Oddział Lubelski
Tajemnica druga chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa

13. Oddział Lubuski
Tajemnica trzecia chwalebna Zesłanie Ducha Świętego

14. Oddział Łódzki
Tajemnica czwarta chwalebna Wniebowzięcie N.M.P.

15. Oddział Małopolski
Tajemnica piąta chwalebna Ukoronowanie N.M.P.

16. Oddział Mazowiecki
Tajemnica pierwsza części czwartej tajemnic światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

17. Oddział Ziemi Radomskiej
Tajemnica druga światła Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie

18. Oddział Podkarpacki
Tajemnica trzecia światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenie

19. Oddział Podlaski
Tajemnica czwarta światła Przemienienie na Górze Tabor

20. Oddział Pomorski
Tajemnica pięta światła Ustanowienie Eucharystii