Tajemnice Fatimy

Matka Boża objawiła się w Fatimie trójce małych pastuszków Hiacyncie, Łucji  i Franciszkowi w 1917 roku, w apogeum trwającego na świecie konfliktu

W tych strasznych czasach, kiedy wydawało się, że w ludzkich sercach zatryumfowały: przemoc, nienawiść oraz niezgoda, Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu zesłał Najświętszą Maryję Dziewicę do Fatimy, do Cova da Iria.

Matka Boża przyniosła orędzie światła, pokoju oraz nadziei dla całego świata. Orędzie aktualne jest do dziś i dla każdego z nas. Tak pisze Jan Paweł II „Kiedy na progu Trzeciego Tysiąclecia przyglądamy się znakom czasu obecnym w XX wieku – Fatima jest z pewnością jednym z największych. Jest tak między innymi dlatego, że jej  orędzie ujawnia wiele późniejszych wydarzeń i uzależnia je od odpowiedzi na jego wezwanie”. Słowa papieża Benedykta XVI: „Tragedie zapowiadane w Fatimie jeszcze nie minęły  z końcem ideologii komunizmu, kryzys nie został rozwiązany”.

Z pewnego punktu widzenia , jest on tak poważny, jak nigdy wcześniej, jest to przede wszystkim kryzys wiary a więc kryzys moralny i społeczny.

„Kluczem do rozwiązania trzeciego sekretu fatimskiego jest pokuta”. Kardynał Ratzinger opatruje tekst tajemnicy komentarzem „Celem wszystkich objawień jest dążenie do wzrastania w wierze, nadziei i miłości. W tym kontekście wezwanie do pokuty jest wołaniem o nawrócenie czyli mobilizacja swych sił by przemienić siebie”.

Najczęstsza prośba Maryi – to odmawiajcie różaniec.

Modlitwa Fatimska: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,  zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy  najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”