20 LAT ODDZIAŁU LUBELSKIEGO KSLP – KONFERENCJA

20 LAT ODDZIAŁU LUBELSKIEGO KSLP – KONFERENCJA

„Lekarz – już zawód jak inne czy jeszcze powołanie?” – pod takim hasłem odbyła się konferencja z okazji 20-lecia istnienia Oddziału Lubelskiego KSLP.

Mszę świętą rozpoczynającą obchody jubileuszu odprawił ks. abp prof. Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który w homilii mówił o tym, jak szczególnie ważna dzisiaj jest współpraca stowarzyszeń medycznych w imię wartości chrześcijańskich. Wręczył też medale Lumen Mundi (Światłość świata) trzem członkom lubelskiego KSLP: dr Cezaremu Jurko, dr Annie Kornas-Dubejko i dr Januszowi Kudlickiemu. Dołączyli oni do pięciu lekarzy, którzy w poprzednich latach otrzymali Lumen Mundi, ustanowiony przez nieżyjącego już arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Program muzyczny podczas Mszy św. oraz przed otwarciem konferencji zapewnił chór Continuum działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej (maestro: prof. Ewa Czyżewska).

Podczas konferencji, która odbyła się 18. kwietnia w pałacyku Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a w której uczestniczyło ponad stu członków i sympatyków KSLP oraz liczni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych,  dyskutowano o miejscu lekarza w dzisiejszym świecie.

Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, niezwykle błyskotliwie mówił o tym, że miarą godności i powołania lekarza jest jego postawa w codziennych sytuacjach.

Prof. Michał Skrzypek (KUL i UM) dogłębnie analizował, jakie konsekwencje przyniosły zmiany relacji lekarz-pacjent na przełomie XX i XXI wieku.

Dr Tomasz Łupina (UM) nieco prowokacyjnie rozważał, czy idea powołania lekarskiego może przetrwać w systemie procedur i kontraktów.

Tomasz Kędzior, student ostatniego roku medycyny, przybliżył oczekiwania zawodowe studentów.

Ks. prof. Krzysztof Kaucha (KUL) przedstawił przesłania św. Jana Pawła II do lekarzy.

 

Cytaty z Jana Pawła II skierowane do lekarzy rozdawane były także w kuluarach. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem, podobnie jak bezpłatna loteria, w której do wygrania były książki: „Jan Paweł II i medycyna” Jerzego Woy-Wojciechowskiego, zbiory myśli „Jan Paweł II. Być lekarzem, aby ulżyć cierpieniu bliźniego” oraz seria książek „Misjonarze zdrowia” o świętych lekarzach.