Spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia w Seminarium Duchownym w Łodzi

Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci wzięli udział w sobotę, 8 stycznia w spotkaniu opłatkowym w Seminarium Duchownym w Łodzi.

Na spotkanie przybyło ponad 150 osób. Było śpiewanie kolęd, czytanie Ewangelii oraz noworoczne życzenia.

Metropolita Łódzki, ks. abp Władysław Ziółek życzył pracownikom służby zdrowia, aby dzięki ich pracy pacjenci odkrywali, że Jezus jest zawsze z cierpiącymi:

„Użyczajcie swoich rąk, oczu oraz serc Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi ciał i dusz. Opiekując się chorymi, pokazujcie im prawdziwe oblicze Boga i Jego miłość” - zachęcał Pasterz Łódzkiego Kościoła.

W koncercie pieśni świątecznych wystąpili: solistka Teatru Wielkiego – Małgorzata Kulińska (sopran), Jan Dominikowski (tenor) oraz Cecylia Handzelewicz (fortepian). Popis recytatorski dał łódzki poeta Witold Smętkiewicz, który zaprezentował napisane przez siebie wiersze i fraszki noworoczne.

Życzenia Księdzu Arcybiskupowi w imieniu Pracowników Służby Zdrowia złożył Prezes Oddziału Łódzkiego KSLP dr Olaf Czerniawski:

Wasza Ekscelencjo

Księże Arcybiskupie Metropolito,

Księża Biskupi

Przewielebny Duszpasterzu Służby Zdrowia

W tych dniach obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Istotą święta jest Prawda, że Jezus przyniósł zbawienie ludziom - wszystkim ludziom niezależnie odnarodowości, rasy, wyznania i czasu w jakim żyją. Tę prawdę objawił Trzem Mędrcom, w naszej tradycji zwanych Królami. Ale musimy pamiętać o 4-tym Królu, który w zapowiadanym nowym porządku świata widział wielkie zagrożenie. Nie zawahał się przed „rzezią niewiniątek” dla zachowania status quo. Po 2 tysiącach lat pomimo poznania okoliczności narodzin, życia, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc całej Ewangelii; Dobrej Nowiny, szacunek dla życia nie uległ istotnej zmianie. Herod obawiał się Narodzonego Jezusa. Świat nadal obawia się wielu, wielu nienarodzonych. Nauki przyrodnicze w tym medycyna ciągle doskonalą swoje techniki. Dla tryumfalnego zapoczątkowania życia nowego człowieka „In vitro” beztrosko poświęcają życie innych. Również stosunek do życia dojrzałego staje się relatywny. Osoby starsze, schorowane czy uznane za bezproduktywne przedstawiane są jako zbędny balast dla dobrobytu społecznego. A przecież lata pracy, przemyśleń i modlitwy dały podstawy Symeonowi do wygłoszenia świadectwa o Chrystusie. To Sędziwy Symeon i jego proroctwo trwają w naszej świadomości. My Pracownicy Służby Zdrowia Chcemy podążać śladami Mędrców, wytrwale poszukiwać Boga Prawdziwego. Stać na staży każdego życia. Wiarą, Nadzieją i Miłością dzielić się nie tylko z Chorymi, z bliskimi, ale z Każdym napotkanym na naszej drodze. Życzę naszym Dostojnym Gospodarzom oraz Koleżankom i Kolegom, aby Wiara, Nadzieja i Miłość trwały przy nas nieustannie.

Ośmielam się prosić Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo.