Informacje Oddziału Zachodniopomorskiego KSLP

Oddział Zachodniopomorski KSLP, istniejący od 17 lat, liczy obecnie 48 członków.

Tradycyjnie, od początku istnienia Oddziału, spotykamy się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, poza lipcem, sierpniem i grudniem. Grudniowe spotkanie opłatkowe jest zwykle przesuwane na pierwsze dni stycznia następnego roku.

Zbieramy się, w siedzibie naszego Oddziału, w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, gdzie po uczestnictwie we Mszy św. , w kawiarni seminaryjne, nasze spotkania  ubogacają zapraszani goście z przygotowanymi, specjalnie dla nas, konferencjami, prelekcjami, dyskuskusjami itp.

Od 2008 r., w Wielkim Poście  i jesienią, nasze spotkania przenieśliśmy w teren, gdzie w specjalnie dla tego celu przygotowanych warunkach odbywamy 2 – dniowe rekolekcje lub dni skupienia.

Będziemy się starać, w naszej „zakładce”, przedstawiać ciekawsze spotkania i poczynania naszego Oddziału.