XVI Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym

XVI Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym

   Od 16 lat organizowane są w Szczecinie regionalne obchody Światowego Dnia Chorego. Ich inicjatorem i głównym organizatorem jest Zachodniopomorski Oddział KSLP. Maja one formułę Dnia Charytatywnej Pomocy Chorym. Pacjenci przyjeżdżają sami lub są przywożeni do Szczecina z najodleglejszych i najbiedniejszych miejscowości województwa i korzystają najpierw z porannej Eucharystii, potem z bezpłatnych porad specjalistycznych, a na zakończenie – z gorącego posiłku w Domu Pielgrzyma.

   Tegoroczny, XVI Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym zorganizowano w sobotę – 12 lutego, w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. W godzinach 9,00  – 14,30 konsultacji i fachowych porad udzielało 14 specjalistów z doświadczeniem ordznatora lub zastępcy, reprezentujących 10 różnych specjalności medycznych – kardiologie, okulistykę, neurologię, laryngologię, dermatologię, chirurgię naczyniową, ortopedię, reumatologię, endokrynologię i gastrologię. Z ich wiedzy i umiejetności skorzystało 250 podopiecznych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

   Koordynatorem Dnia, ze strony KSLP, po raz drugi była dr n. med. M. Herczyńska. Archidiecezjalny Caritas reprezentował  Dyrektor ks. M. Szmuc, a Dom Pielgrzyma  – tradycyjnie – S. Miriam. Wypisane w tym dniu recepty refundował NFZ.

Notatkę przygotował: dr W. Żebrowski