Fundamenty kslp

PREAMBUŁA

Bogarodzico Dziewico!

Świadomi zaufania, jakim jesteśmy darzeni będąc lekarzami i strażnikami życia, postępu w zakresie wiedzy i technologii medycznej dokonanego na...

My, Polscy Lekarze Katoliccy, świadomi świętych obowiązków oraz tej odpowiedzialności, jaką na nas nakłada Chrzest Święty, przychodzimy, by oddać Ci w sposób szczególny nasze powołanie i zawód. W Twoje ręce, Matko Boga i nasza, oddajemy siebie samych, naszą pracę i wszystkich cierpiących bliźnich...

PREAMBUŁA

Czas i filiżanka.JPG